Piękna przyszłość dla każdego
Strona główna Uczniowie Rodzice Rada rodziców

Rada rodziców

Szkolny system współdziałania z rodzicami

Cele:

 1. Wyzwolenie aktywności rodziców na rzecz efektywności wychowania.
 2. Tworzenie i doskonalenie jednolitego systemu oddziaływań wychowawczych szkoły i domu.

Działania przygotowujące rodziców do współpracy ze szkołą.

 • Spotkania informacyjne dla kandydatów i rodziców
 • Udział w Giełdzie Szkół
 • Foldery i informatory o szkole
 • Strona internetowa szkoły

Spotkania integracyjne.

 • Uroczystości szkolne:
  • wigilia
  • koncerty dla rodziców
 • Zawody sportowe

Przekazywanie informacji

 • Tablica informacyjna – I p.
 • Ulotki
 • Strona internetowa szkoły
 • Wywiadówki
 • Dni otwarte
 • Korespondencja
 • Telefony
 • Spotkania indywidualne

Powierzanie funkcji i ról.

 • Statutowa działalność Rady Rodziców
 • Udział rodziców w wycieczkach szkolnych
 • Dyżury rodziców podczas imprez szkolnych
 • Prelekcje wygłaszane przez rodziców (lekarze, prawnicy – zgodnie z potrzebami)

Edukacja rodziców.

 • Warsztaty oferowane przez szkołę
 • Lekcje otwarte
 • Szkoła dla rodziców
 • Prelekcje pedagogów

Wspieranie rodziców w pracy z dzieckiem:

 • szczególnie uzdolnionym
 • z dysfunkcjami
 • Praca pedagogów szkolnych
 • Współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w ramach projektów oferowanych dla dzieci uzdolnionych (np. MA-TA)
 • Oferta dodatkowej pomocy ze strony nauczycieli przedmiotów

Udział rodziców w diagnozowaniu wybranych obszarów pracy szkoły.

 • Statutowa działalność Rady Rodziców
 • Ankietowanie,
 • Skrzynka pytań i propozycji
 • Rozmowy indywidualne

Wspierająca funkcja Rady Rodziców.
Co proponują nam rodzice?

Numer konta Rady Rodziców

Nr rachunku: 42 9226 0005 0001 4025 2000 0030 oddział Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim.

Ubezpieczenie

Ogólne warunki ubezpieczenia

Zakres i sumy ubezpieczeń

W związku z zawartą polisą NNW szkolnego na rok szkolny 2015/2016 w firmie ubezpieczeniowej COMPENSA poniżej przedstawiamy informacje dotyczące sposobu zgłaszania szkód.
 
Zgłoszenia szkody można dokonać:
 
1.- za pośrednictwem infolinii: 0 801 120 000 lub 22 501 61 00
 
2.- wypełniając załączony formularz i dostarczając go do dowolnego oddziału Compensa TU S.A. wraz z dokumentacją medyczną, lub wysyłając na adres: DLS NNW Compensa TU S.A. VIG al. Jerozolimskie 162 02-342 Warszawa

Zgłoszenie szkody NNW
 
3.- zgłoszenie przez internet  https://zgloszenie.compensa.pl/assetclaim/new

Zgłaszając szkodę proszę o podanie:

typ polisy: 182

numer polisy: 1009637

Biuletyn informacji publicznej
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
im. Polskiej Macierzy Szkolnej


05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Piękna 7a

tel./fax: 25 758 51 02
e-mail: lo1pms@lo1pms.pol.pl
animativ.pl