Czekamy na Ciebie, byś swoją wiedzą i umiejętnościami
tworzył razem z nami piękną historię naszej szkoły
Piękna przyszłość dla każdego
Strona główna Oferta edukacyjna Dla uczniów gimnazjów

Dla uczniów gimnazjów

Liceum zaprasza

Drogi Gimnazjalisto!

Czekamy na ciebie. Mamy nadzieję, że swoją wiedzą, kulturą osobistą, umiejętnością współpracy będziesz razem z nami tworzył piękną historię naszej szkoły i swojego życia.

W tym roku wzorem lat ubiegłych, szkoła postawiła na kształcenie przyszłych studentów najlepszych uczelni. Utworzone profile powstały z myślą o wszystkich absolwentach gimnazjów, którzy chcą zaplanować swoją przyszłość.

Pamiętając o wszechstronnym rozwoju uczniów, zaplanowano szeroko wachlarz zajęć dodatkowych.

Oferta edukacyjna.

 

Proponujemy następujące rozszerzenia:

 

 

   Lp.

Oddział

Liczba oddziałów

Proponowane rozszerzenia

Przedmioty uzupełniające

 

  1.

prawno - dziennikarski

I A

1

język polski, historia, wos

 

język łaciński i kultura antyczna, przyroda

 

  2.

multijęzykowy

I B

1

język angielski, język niemiecki, geografia

język hiszpański od podstaw, historia i społeczeństwo

 

  3.

medyczny

I C

1

biologia, chemia, fizyka

historia i społeczeństwo

 

  4.

przyrodniczy

I D

1

biologia lub fizyka,

matematyka, chemia

historia i społeczeństwo

 

  5.

politechniczny

I E

1

matematyka, fizyka, informatyka

historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce

 

  6.

menadżerski

I F

1

matematyka, geografia, wos

historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce

I. Wybór języków obcych.

Międzyoddziałowy system nauczania języków obcych pozwala na wybór języków niezależnie od wyboru oddziału. Wybór ten jest jednak ograniczony:

 

  I język obcy – angielski, będzie nauczany wyłącznie w grupach dla zaawansowanych (poziom IV.1)

 • liczba uczniów w grupie językowej nie może być niższa niż 10 a wyższa niż 24,

 • o przydziale do grupy decydują wyniki testu przeprowadzonego w pierwszym tygodniu nauki.

               we wszystkich klasach (oprócz klasy multijęzykowej z rozszerzonym językiem angielskim   

               i językiem niemieckim)

  • Pierwszy język obcy jest nauczany w systemie międzyoddziałowym – 3 godziny tygodniowo.

 

  II język obcy do wyboru spośród:

 • język francuski

 • język niemiecki

 • język rosyjski

  będzie nauczany w grupach dla początkujących i dla zaawansowanych, odpowiednio poziom IV.1 lub IV.0 w wymiarze 3 godz. w kl. I, 2 godz. w kl. II, 1 godz. w kl. III godzin tygodniowo, także w systemie międzyoddziałowym (nie dotyczy klasy multijęzykowej).

  Zasady tworzenia grup – takie same jak w przypadku języka I.

   

 IV. Wybór przedmiotów rozszerzonych.

      Proponowany przez szkołę wybór przedmiotów rozszerzonych wynika z tradycji szkoły, wysokich kwalifikacji kadry pedagogicznej i wieloletniego doświadczenia w przygotowywaniu uczniów do studiów wyższych. Szczegóły w opisie profilów klas.

      Warunkiem utworzenia grupy z rozszerzonym programem nauczania wybranego przedmiotu jest zgłoszenie się do niej minimum 7 uczniów.   

 

Główne atuty szkoły:

 • Istniejemy od 1916 roku – jesteśmy najstarszą szkołą ogólnokształcącą w Mińsku Mazowieckim.
  • ·         Według Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych – Perspektywy 2016 -  najlepsze liceum w Powiecie Mińskim

   - 32 miejsce w województwie mazowieckim

   - 109 miejsce w kraju wśród liceów ogólnokształcących.

  • ·         Posiadamy tytuł „SREBRNA SZKOŁA”.
  • ·         Osiągamy najwyższe w Powiecie wyniki na egzaminie maturalnym
 • W roku 2013/2014 przyznano nam tytuł „WIARYGODNA SZKOŁA”.
 • Nasi absolwenci studiują na najlepszych uczelniach w kraju i za granicą.
 • Nauka 2 języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych.
 • Współpracujemy z uczelniami wyższymi w Warszawie (Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa, Wyższa Akademia Techniczna, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego).
 • Zapewniamy ciekawe zajęcia pozalekcyjne zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów.
 • W roku 2013 otrzymaliśmy miano „SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW”.
 • Organizujemy wycieczki zagraniczne oraz prowadzimy wymianę ze szkołami w USA i w Europie.
 • Posiadamy bogatą w zbiory szkolną bibliotekę oraz centrum multimedialne
 • Nasze pracownie informatyczne są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt.
 • Wszystkie sale lekcyjne są wyposażone w sprzęt audiowizualny.
 • Realizujemy innowacje dydaktyczne i ciekawe projekty.
 • W szkole działa wolontariat uczniowski.
 • Jest bezpiecznie i panuje niepowtarzalna atmosfera.

A ponadto:

 • Mamy młode i przyjazne grono pedagogiczne.
 • Oferujmy ciekawe kierunki kształcenia – dopasowane do aktualnych oczekiwań młodzieży.
 • Mamy dogodne położenie w pobliżu dworców PKP i PKS.
 • Zapewniamy opiekę pedagoga i psychologa szkolnego.
 • Zapewniamy opiekę pielęgniarki szkolnej.
 • Młodzież prowadzi radiowęzeł szkolny.
 • Młodzież ma do dyspozycji sklepik i bufet z ciepłymi daniami.
 • Pomieszczenia szkolne są czyste i jasne.
 • Hala sportowa na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne.

Biuletyn informacji publicznej
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
im. Polskiej Macierzy Szkolnej


05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Piękna 7a

tel./fax: 25 758 51 02
e-mail: lo1pms@lo1pms.pol.pl
animativ.pl