Swoją wiedzą, kulturą osobistą i umiejętnościami będziesz razam z nami,
tworzył piękną historię naszej szkoły i swojego życia.
Największą przyjemnością w życiu jest zrobić coś,
o czym ludzie mówią, że jest niemożliwe. Walter Bagehot
Piękna przyszłość dla każdego
Strona główna O szkole Statut

Dokumenty szkolne

Dokumenty Szkolne

Statut

Zmiany w Statucie z dnia 10 marca 2015 r.

Zmiany w Statucie z dnia 25 sierpnia 2015 r. 

Wewnątrzszkolny System Oceniania  

Regulamin Oceniania  Zachowania

Zmiany w Statucie z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Biuletyn informacji publicznej
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
im. Polskiej Macierzy Szkolnej


05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Piękna 7a

tel./fax: 25 758 51 02
e-mail: lo1pms@lo1pms.pol.pl
animativ.pl