Naszą misją jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Swoją wiedzą, kulturą osobistą i umiejętnościami będziesz razem z nami,
tworzył piękną historię naszej szkoły i swojego życia.
Piękna przyszłość dla każdego
Strona główna Aktualności 2017/2018 XIV Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy Obcojęzycznej
2018-02-19

Regulamin XIV Powiatowego Konkursu Poezji i Prozy Obcojęzycznej

XIV Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy Obcojęzycznej

Regulamin XIV Powiatowego Konkursu Poezji i Prozy Obcojęzycznej organizowanego przez Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim
1. Konkurs jest organizowany pod patronatem Starosty Mińskiego. Celem Konkursu jest pobudzanie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania językami obcymi oraz literaturą obcojęzyczną.
2. Inicjatorem i organizatorem Konkursu jest Zespół Nauczycieli Języków Obcych w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Polskiej Macierzy Szkolnej.
3. Przedmiotem Konkursu jest recytacja poezji i prozy w jednym z wymienionych języków obcych: angielski, francuski, niemiecki i rosyjski. W tym roku Konkurs będzie przebiegać pod hasłem: „Nie tym, co myślisz jest poezja”. Ma na celu promowanie każdego rodzaju twórczości literackiej ( w tym także tekstów piosenek)Każdy uczestnik jest zobowiązany wygłosić w wybranym przez siebie języku obcym wiersz lub tekst piosenki oraz fragment prozy (15 - 30 wierszy tekstu). Recytacja może być ilustrowana podkładem muzycznym. Jednocześnie prosimy uczestników etapu powiatowego o przygotowanie w języku polskim zwięzłego streszczenia recytowanych utworów i uzasadnienie wyboru poszczególnych utworów. Sugerowany czas występu jednego wykonawcy wynosi od pięciu do sześciu minut.
4. Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach wiekowych ; jest przeznaczony dla uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum , a także dla uczniów klas pierwszych i drugich szkół ponadgimnazjalnych (technikum i liceum)
Odbywa się w dwóch etapach:
szkolnym: do dnia 26 marca 2018r (poniedziałek)
powiatowym: 26 kwietnia 2018r. (czwartek)
5. Zawody etapu szkolnego przeprowadza komisja szkolna powołana przez dyrektora szkoły. Zawody etapu powiatowego przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim
6. W eliminacjach szczebla szkolnego startować może dowolna liczba osób. Do etapu powiatowego szkoły zgłaszają po trzech uczestników recytujących w danym języku.
7. Warunkiem uczestniczenia w etapie powiatowym jest zajęcie czołowego miejsca w eliminacjach szkolnych. Zakwalifikowanie kandydata do etapu powiatowego potwierdza jury w protokole (wzór protokołu oraz karta zgłoszenia uczestnika zamieszczone poniżej).
8. Do dnia 10 kwietnia 2018r. (wtorek) komisje szkolne przesyłają protokół eliminacji szkolnych, kartę zgłoszenia uczestnika, teksty utworów oraz płytę z podkładem muzycznym na adres organizatora Konkursu.
9. Uczestnik etapu powiatowego może maksymalnie otrzymać 40 punktów. Jury Konkursu będzie oceniać:
• · pamięciowe opanowanie tekstu- 12 pkt
• · akcent i wymowę- 12 pkt
• · wyrażenie ekspresyjne oraz prezentację sceniczną- 12 punktów
• - uzasadnienie wyboru recytowanych utworów -4 pkt
W przypadku takiej samej liczby punktów głos decydujący ma przewodniczący komisji.
10. Eliminacje powiatowe odbędą się 26 kwietnia 2018 r (czwartek). o godz. 11.00 w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim, ulica Piękna 7a.
11. Uczestnicy szczebla powiatowego otrzymują dyplom potwierdzający uczestnictwo.
Dla laureatów Konkursu przewidziane są nagrody ufundowane przez sponsorów. Ilość nagród i przyznanych miejsc jest proporcjonalna do ilości osób występujących w poszczególnych kategoriach językowych i wiekowych
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

 

(PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

 

 

Imię i nazwisko uczestnika……………………………………………….....................

 

Nazwa i adres szkoły……………………………………………………….….………

………………………………………………………………………………..………..

………………………………………………………………………………………….

 

Telefon szkoły…………………………………………………………….….………..

 

Faks szkoły……………………………………………………………………...……..

 

Klasa……………………………………………………………………………...……

 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego……………………………………..……

 

Autor i tytuł ( proza)……………………………………………………………...……

 

Autor i tytuł ( wiersz lub tekst piosenki)…………………………………………………………...……..

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokół Jury

 

1.Eliminacje szkolne w…………………………………………………………….

 

2.Język………………………………………………………………………….…..

 

3.Data eliminacji……………………………………………………………………

 

4.Skład Jury / czytelne podpisy

…………………………………………………………………………...…………

 

………………………………………………………………………………...……

 

………………………………………………………………………………...……

 

………………………………………………………………………………...……

 

………………………………………………………………………………...……

 

5. Liczba  uczestników przystępujących do eliminacji………………………………..

 

6. Liczba uczestników zakwalifikowanych do eliminacji powiatowych w Mińsku Mazowieckim……………………………………………………………...……….

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wróć
Biuletyn informacji publicznej
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
im. Polskiej Macierzy Szkolnej


05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Piękna 7a

tel./fax: 25 758 51 02
e-mail: lo1pms@lo1pms.pol.pl
animativ.pl